Home

Welkom bij de eLearning prenatale screening bij laaggeletterden!

Deze eLearning is bedoeld voor counselors prenatale screening. Na het afronden van de eLearning weet je hoe je als counselor informatie over prenatale screening overbrengt aan zwangeren die laaggeletterd zijn of moeite hebben met het begrijpen van informatie. Je weet daarnaast ook hoe je de keuzehulp prenatale screening voor laaggeletterden hierbij kan inzetten.

Veel succes en plezier bij het volgen van de eLearning!

eLearning prenatale screening bij laaggeletterden
eLearning prenatale screening bij laaggeletterden